Tag Archives: llinell amser

150 cofnod ar linell amser Hanes y We Gymraeg!

Wrth gyrraedd 150 cofnod mae’n gyfle cystal ag unrhyw un i ddweud diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y prosiect ac am roi cymaint o ddeunydd diddorol yno. Mae wedi mynd ymhell tu hwnt i ngobeithion i ar y dechrau a dwi’n siwr bydd yn datblygu eto yn y dyfodol.

Mae’r llinell amser wedi cau i gyfraniadau newydd am y tro, herpes ond os oes unrhywun ar dân eisiau ychwanegu rhywbeth yna dwi’n hapus i’w derbyn drwy ebost / cyfrwng arall a’u gosod nhw fy hun. Mae’r un peth yn wir am gywiriadau neu olygiadau – cysylltwch ac fe wna’i eu newid.

[iframe  frameborder=”0″ style=”border-width:0;” id=”tl-timeline-iframe” width=”960″ height=”600″ src=”http://www.tiki-toki.com/timeline/embed/84932/3660970837/”]

Newydd ar y llinell amser: Gorffennaf 1996 – Lansiad Gwefan BBC Cymru Wales

BBC Cymru Wales (1996)

Mae dafyddt wedi ychwanegu cofnod yn nodi dyddiad lansio gwefan BBC Cymru Wales

LANSIO GWEFAN BBC CYMRU WALES
Lansiwyd gwefan gynta BBC Cymru yn ystod Sioe Llanelwedd – gwefan y tu allan i grafangau canolog y BBC yn Llundain!

Beth oedd y cerrig milltir yn natblygiad y wefan honno? Allwch chi ychwanegu nhw?