Am y prosiect

firefoxYn syml, medical prosiect i adeiladu darlun a llinell amser o hanes y we a’r rhyngrwyd Gymraeg o’ch safbwynt chi, therapy y bobol wnaeth ei ddefnyddio a’i adeiladu.

Mae hon yn hanes wedi ei ffurfio gan bobol y we, practitioner y rhithfro, felly mae hwn yn gyfle i ychwanegu beth rydych chi’n teimlo oedd yn gerrig milltir, yn ddigwyddiadau neu brofiadau pwysig yn natblygiad y Gymraeg ar-lein, neu’n gynnwys ar y we oedd yn arwyddocaol un ai’n bersonol i chi, neu’n ehangach.

Sut i gyfrannu?

Gallwch gyfrannu hanesyn yn syth i’r llinell amser, ar Twitter, Facebook, ar y wefan hon ac mewn sesiwn arbennig fydd yn trafod hyn yn Hacio’r Iaith.

Hyd y prosiect

Bydd y prosiect yn rhedeg tan y 6ed o Chwefror gan orffen gyda chyflwyniad yn y Llyfrgell Genedlaethol fel rhan o arddangosfa Dot Dot Dash: Cymru’n Cyfathrebu.

Pam gwneud y prosiect?

Mae sawl rheswm ymarferol dros ddechrau’r prosiect hwn:

 • ceisio defnyddio nodweddion y we i geisio cael gwybodaeth na fyddai’n hawdd i’w ddarganfod fel arall
 • ceisio ychwanegu at yr wybodaeth sydd yn bodoli’n barod ar hanes y defnydd y Gymraeg ar-lein
 • ceisio cofnodi pethau sydd yn effemeral, ac allai efallai ddiflannu’n hawdd
 • ceisio cyflwyno deunydd sydd wedi ei gofnodi eisoes ar ffurf weledol ddiddorol
 • annog pobol i ail-ymweld â gwefannau sydd wedi mynd yn angof
 • creu rhyw fath o ddeialog rhwng y presennol a’r gorffennol
 • codi cwestiynau am beth yw’r we Gymraeg a beth mae’n olygu i bobol
 • bod yn arbrawf mewn torfoli

Mae’r prosiect hefyd yn ffurfio rhan o ymchwil doethuriaeth Rhodri ap Dyfrig ar fodelau torfol o gynyrchu cynnwys mewn ieithoedd lleiafrifol. Bydd yn cyfrannau at yr archwiliad sydd yn y traethawd o ddulliau cyfranogol o gynhyrchu cynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ogystal yn gallu cyfrannu at ychwanegu at roi rhagor o gyd-destun i’r ymchwil sydd wedi ei wneud ar ddefnydd cyfoes y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol eraill ar y we.

One thought on “Am y prosiect

 1. Lowri

  Mae braidd yn “micro” i gymharu a’r camau macro a gymeryd dros y degawdau, ond geni Merch y Ddinas aka lowrihafcooke.wordpress .com ar 31/1/12! Hwyl i ti efo’r prosiect x

  Reply

Gadael Ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *