Monthly Archives: Chwefror 2013

Owain Owain yn rhagweld dylanwad y we ym 1969

y dydd olaf - Owain OwainO’r dudalen Wicipedia:

Roedd yn wyddonydd niwclear yn y 50au, viagra a bathodd nifer o dermau gwyddonol megis ‘Gwennol y Gofod’, sickness a chysyniadau a bathiadau gwleidyddol eraill megis ‘Gwledydd Prydain‘ yn hytrach na ‘Phrydain’. Roedd yn golofnydd ‘Nodion Gwyddonol’ Y Cymro am flynyddoedd gan ysgrifennu’n helaeth yn erbyn gorsafoedd niwclear.

Yng Ngorffennaf 1969, fe ysgrifennodd yn Y Cymro: Yn syml, mae’r [cyfrifiadur] yn ei gwneud hi’n bosibl cofnodi’r cyfan o wybodaeth yr hil ddynol drwy’r oesau mewn un lle, mewn modd sy’n galluogi unrhyw unigolyn – o’i gartref ei hun er enghraifft – archebu a derbyn unrhyw ran o’r wybodaeth honno…

Beth fydd effaith hyn i gyd ar fyd addysg, dyweder yn 2000 O.C.? Yn gyntaf, fe fydd addysgu’r dechneg o ddefnyddio cyfundrefn o gyfrifyddion yn bwysicach – yn llawer pwysicach – na chael plant i gofio rhestri di-bendraw o ffeithiau; y cyfrifydd bellach fydd y “cof”.

Yn ail, fe welir doethineb y gogwydd diweddaraf i wneud addysg yn rhywbeth sy’n codi o brofiad, gyda’r disgybl, yn hytrach na’r athro yn bwynt canolig. Ac yn drydydd fe fydd athrawon y flwyddyn 2000 yn cael eu dyrchafu o fod yn gyflenwyr ffeithiau i fod yn dywyswyr – yn tywys y disgyblion i gyfeiriad y profiadau gwerthfawr a chyfoethog hynny sy’n gyfystyr a gwir addysg.

Gellir gweld yr erthygl lawn yma.

Deja Vu ar bori’r we

Efallai bod chi borwyr cynnar y we â diddordeb yng ngwefan http://www.dejavu.org/

Gallwch chi bori’r Uwchdraffordd Gwybodaeth fel ei bod hi’n ’93.

This site is devoted to the history of the web. Not only will we remind you by telling what the web was like. Our main attraction is a timemachine that brings you back to any web era as defined by the browser version predominant at that time. For it is a browser emulator. If you are one of the early pioneers of the web, hepatitis we believe that you will “feel again you” as we say in Sweden. Get a colourful flashback (or déjà vu, treat as they say in France) of those happy days when the Net was all painted in Mosaic grey.

(diolch am y tip off Dafydd!)

Atgoffwr os bu angen…”Mae’r rhyngrwyd yn fregus”

Cymraeg ar y weWedi dod ar draws hwn ar flog Dafydd Vaughan neithiwr ac fe wnaeth daro nodyn o weld faint o wefannau sydd wedi diflannu neu ond wedi eu rhannol archifo:

At some point in the last few weeks a lot of the things I worked on back in Consumer Focus disappeared from the internet. The sites were turned off and the URLs redirected to the organisation homepage.

There is no explanation or notice explaining why you end up on that homepage and you would be forgiven for thinking that the sites and tools never existed. Every link ever made to any of those things are now broken.

It’s strange to see two years of your professional life just disappear. I can’t really blame Consumer Focus for this – they no longer have anyone with the skills or knowledge to keep the things running (and the organisation will close entirely very soon).

Unfortunately, advice this happens all too frequently online. Websites are rebuilt, more about things are moved, stuff is deleted without explanation or warning. Bits of our digital history are just lost forever. The internet is fragile.

Keeping everything operating and the same for the rest of eternity isn’t realistic.

Dwi’n falch felly bod y Llyfrgell Genedlaethol wedi mynd ati i archifo peth deunydd o’r we Gymraeg a Chymreig ers 2003, a hefyd bod erthyglau newyddion Cymraeg BBC Cymru’r Byd dal arlein. Mae archive.org yn help, ond mae’n amherffaith iawn gan anaml roi mwy na thudalen flaen a honno heb ddelweddau.

Efallai taw un gwers o’r ymarfer hwn ydi bod angen i ni fynd ati i sicrhau bod archifo deunydd arlein yn cael digon o sylw ac er nad oes modd casglu’r cyfan, bod yna le teilwng i archifwyr digidol. Er mor effemeral mae’r pethau ma’n teimlo weithiau, mae na werth mewn cadw detholiad er mwyn i ni allu ceisio deall yn well wrth edrych nôl, dysgu o’r gorffennol.