Yr her i gofnodi hanes y We Gymraeg

firefoxMae’n rhaid nodi bod gwaith trwyadl a gwych iawn wedi cael ei wneud eisoes ar hanes cynnar y Gymraeg ar y we ac ar y rhyngrwyd. Yn bennaf oll mae erthygl gan Rhys James Jones ‘Cilfachau electronig: geni’r Gymraeg ar-lein. 1989-1996’ sydd wedi ei gyhoeddi yn Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, sildenafil 7 (2010).

Mae erthygl Rhys yn mynd i lawer o fanylder gyda enghreifftiau gwych gan osod y safon ar gyfer haneswyr eraill y Gymraeg ar-lein. Mi fuaswn i’n argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc i gael gafael ar gopi.

Mae erthgyl Rhys hefyd yn gosod her i haneswyr y cyfnod cyfoes:

“[…] mae yna stori i’w hadrodd am dwf cynnar y We yng Nghymru, a’r ffyrdd y gwnaeth y cynnydd yn y niferoedd ar-lein ddechrau effeithio ar sefydliadau a diwylliant y wlad a’i hiaith. Hyd eithaf gwybodaeth yr awdur hwn nid yw’r stori honno wedi ei hadrodd eto. Dyma her, felly, i haneswyr y cyfnod cyfoes yng Nghymru i gofnodi twf y We Gymraeg, ac olrhain sut yr achosodd polisi llywodraethol a brwdfrydedd defnyddwyr cyffredin iddi dyfu i fod yn rhan o fywyd bob dydd y gymuned Gymraeg.”

Jones (2010:37)

Efallai bod hwn yn ffordd i chi, i ni fel defnyddwyr y we, ymateb i’r her hwnnw.

Mae erthygl Rhys hefyd yn cyfeirio at erthygl ‘Connecting Wales: the internet and national identity‘, gan Hugh Mackay a Tony Powell yn B.D. Loader (Gol.), Cyberspace Divide: Equality, Agency and Policy in the Information Society (Llundain, 1998); yn ogystal ag erthgyl Grahame Davies ‘Dechreuadau: Y Gymraeg a’r Cyfryngau Newydd’ yn Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, 1 (2004) sydd yn sôn am ddechrau gwefan BBC Cymru Wales. Mae Dafydd Tomos yn ogystal wedi dechrau casglu darnau o hanes cynnar defnydd y Gymraeg ar Rhwyd.org. Yn ogystal, mae erthgyl gradd ddiddorol iawn gan Robert Andrews o tua 1998/99 o’r enw ‘Pobl y Net: What Happens to Welsh National Identity in the New Global Media Community’.

Dyw hwn ddim am fod yn hanes academaidd, ond yn fwy o hanes torfol fydd yn cael ei liwio gan atgofion pobol o gyfnod y buon nhw’n defnyddio’r technolegau hyn. Ni fydd cyfeirnodau na thystiolaeth yn aml, ac efallai bydd dyddiadau ac ati’n anghywir, ond mi fydd gobeithio yn ffordd hwyl yn y pen draw o gyflwyno a dargnafod pethau newydd am ddefnydd y Gymraeg ar y we a gosod sail i eraill balu’n ddyfnach.

2 thoughts on “Yr her i gofnodi hanes y We Gymraeg

 1. Rhys (James Jones)

  Ti’n rhy garedig, wir, am mai dim ond crafu’r wyneb fedrais i ei wneud yn yr erthygl honno, hyd yn oed o ddim ond ystyried y cyfnod ‘cyn y we’ (h.y. cyn tua 1996 i bob pwrpas), ac roedd rhaid egluro lot o’r cysyniadau fyddai’n weddol amlwg eisoes i unrhyw un fyddai’n darllen y wefan hon.

  Dyma ti erthygl arall berthnasol gan Wayne Parsons, sy’n son eitha tipyn am y cyfnod cynnar o safbwynt y Cymry ar wasgar, a’r Cymry Americanaidd yn benodol. Eitha tipyn o sôn am ddiaspora’n gyffredinol tua’r cychwyn, ond mae’n son mwy am y Rhyngrwyd/we o tua tudalen 8 mlaen.

  Edrych mlaen at ddarllen am mwy o bethau nad oedd gen i syniad amdanyn nhw o’r blaen (negesfwrdd Cymry Cwl, er enghraifft…)

  Reply
 2. Rhodri ap Dyfrig Post author

  Dwi’n meddwl fasa hi’n dda rhoi rhai o dy enghreifftiau o dy erthygl mewn yn y llinell gyda chyfeirnod ato. Gobeithio bydd yn anfon rhai i ddarllen y cyfan.

  Diolch am y ddolen i’r erthygl Parsons hefyd. Werth creu tudalen llyfryddiaeth yma ti’n meddwl?

  Reply

Gadael Ateb i Rhodri ap Dyfrig Diddymu ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *