Newydd ar y llinell amser: Ionawr 2006 – lansio S4C Bandllydan – rhaglenni Cymraeg ar y we

Screen Shot 2013-01-13 at 21.47.36RHAGLENNI S4C AR Y WE – S4C BANDLLYDAN

Dechreuodd S4C rhoi rhaglenni teledu arlein am y tro cyntaf yn Ionawr 206.

Cofnod gan cymrodor

O’r Adroddiad Blynyddol 2006:

“Yn 2006, adiposity fe estynnwyd argaeledd rhaglenni a gwasanaethau S4C i ystod o lwyfannau digidol. Cafodd Fideo-ar-Alw (FaA) – sy’n caniatáu i bobl wylio rhaglenni ar-lein ar adeg o’u dewis – ei gyflwyno ym mis Ionawr. Ddeunaw mis yn ddiweddarach mae gan S4C wasanaeth FaA cynhwysfawr yn seiliedig ar gyfundrefn hawliau flaengar, drwy drefniant trwyddedu gyda chynhyrchwyr. Fe ehangwyd gwasanaethau rhyngweithiol drwy’r botwm coch ar loeren ddigidol, gan ganiatáu i S4C ddarparu sylw ychwanegol ac eang o brif ddigwyddiadau haf Cymru.”

Mae’n wir bod rhaglenni wedi eu rhoi ar y we cyn hyn, ond hwn oedd y tro cyntaf iddo gael ei gynnig fel gwasanaeth cyflawn gyda phob math o raglenni. Ail-frandiwyd y gwasanaeth fel S4C Clic yn nes ymlaen.

Ewch at y gofnod ar y llinell amser.

Sgrinlun o wefan S4C yn Ionawr 2006

Sgrinlun o wefan S4C yn Ionawr 2006

Gadael Ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *