Blogiau / Proto-flogiau Cymraeg cyn MorfaBlog?

Cododd Nic Dafis, psychiatrist awdur Morfablog, purchase bwynt da yngl?n â’r datganiad ar y llinell amser taw Morfablog oedd y blog cyntaf yn y Gymraeg:

Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw beth fel hyn? Mi fasa’n dda gallu cael gwybod os oedd unrhyw un yn diweddaru ‘homepage’ ar ffurf dyddiadur blogaidd neu Live Journal fel oedd Nic yn cyfeirio ato? Be oedd y proto-blogs Cymraeg?

Os nad oedd Morfablog y cyntaf, yna’n sicr mae’r un sydd wedi para hira! 12 mlynedd o flogio’n dod fyny fis Ebrill yma!
Morfablog 2013

One thought on “Blogiau / Proto-flogiau Cymraeg cyn MorfaBlog?

  1. Dafydd Tomos

    Roedd Alan Cox (un o ddatblygwyr cynnar Linux ac arwr) yn cadw dyddiadur yn Gymraeg fel rhan o’i ymdrech i ddysgu’r iaith. Dechreuodd gofnodi yn Gymraeg yn 2003 ond roedd ei ddyddiadur ar lein ers 1998.

    Doeddwn i ddim yn talu sylw agos at bethau fel Livejournal ond does gen i ddim cofnod o unrhyw flog cyn Nic. Doedd dim wir angen blogiau pan oedd pobl yn defnyddio rhestrau e-bost neu Usenet. Fe fasech chi jyst yn danfon neges i’r grwp a wedyn roedd pawb yn gallu ymateb mewn llinyn. Mae’n debyg fod 2000/2001 yn rhyw fath o drobwynt lle roedd y we yn dechrau dod yn gyfrwng mwy hwylus i wneud hynny.

    Reply

Gadael Ateb i Dafydd Tomos Diddymu ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *